Meie pikaajalise kogemusega meeskond on toeks ja abiks oma ehitusalaste ning tehniliste teadmistega, nõustades oma kliente nii ehitus- ja projekteerimisalaste hangete koostamisel, projekteerimis- ja ehitustööde vältel, kui ka hoonete ning rajatiste kasutuslubade taotlemisel või nende seadustamisel.