Hoonete tehnilise seisukorra hinnangud (hoonete ehitus koos eriosadega)

Teostame hoonete tehnilise seisukorra hinnangut, mille käigus hinnatakse nii hoone kui selle tehnosüsteemide üldist seisukorda ning nende vastavust kehtivatele standarditele ja heale tavale. Anname hinnangu ehitusliku osa ja tehnosüsteemide seisundile visuaalse vaatluse ja korrashoiu dokumentatsiooni põhjal. Teostame ehitus- ja teostusdokumentatsiooni olemasolu ja nende komplekssuse kontrolli.

Anname hinnangu tegemist vajavate remondi- ja parendustööde vajaduse kohta ning hinnangu nende maksumusele.

Rajatiste tehnilise seisukorra hinnangud (välisvee- ja kanalisatsioonirajatised, teed, platsid, jm rajatised)

Teostame ka rajatiste tehnilise seisukorra hinnangut, mille käigus hindame rajatise üldist seisukorda ning nende vastavust kehtivatele standarditele ja heale tavale.
Anname hinnangu tegemist vajavate remondi- ja parendustööde vajaduse kohta ning hinnangu nende maksumusele.