Projekteerimisaegne projektijuhtimine/ nõustamine

Sisaldab kliendi esindamist antud volituste piires, kliendi huvide kaitsmist ja konsulteerimist projekteerimisprotsessi käigus, samuti konsulteerimist lisa- ja muudatustööde menetlemisel, finantsaktide ülevaatamist ja muid kliendipoolsest lähteülesandest tulenevaid tegevusi, mis on vajalikud kliendi poolt soovitava eesmärgi saavutamiseks.

Tellija poolne projektijuhtimine

Sisaldab kliendi esindamist antud volituste piires, kliendi huvide kaitsmist ja konsulteerimist ehitusprotsessi käigus, samuti konsulteerimist lisa- ja muudatustööde menetlemisel, finantsaktide ülevaatamist ja muid kliendipoolsest lähteülesandest tulenevaid tegevusi, mis on vajalikud kliendi poolt soovitava eesmärgi saavutamiseks.

FIDIC inseneriteenus (hoonete ehitus, teede ja rajatiste ehitus, välisvõrgud)

FIDIC inseneriteenus lähtub insenerkonsultantide assotsiatsioonide rahvusvahelise föderatsiooni (FIDIC) poolt kokkulepitud ühtsetest ehituslepingutest.

Punase FIDIC raamatu lepingutingimustest lähtutakse, kui teostatakse ehitus- ja inseneritöid tellija poolt antud projektlahendi alusel.

Kollase FIDIC raamatu lepingutingimustest lähtutakse, kui teostatakse ehitus- ja inseneritöid ehitustöövõtja poolt koostatava projektlahendi alusel.