TEOSTATUD JA TÖÖS OLEVAD OBJEKTID

OBJEKTIDTELLIJA
Harku AJ reaktorite keskpinge lülitusseadmete vahetuse omanikujärelevalve  Elering AS
Rapla-Märjamaa km 0,35-3,96 jalg- ja jalgrattatee ehituse omanikujärelevalve  TRAM
Vaatlustorni omanikujärelevalve teenus  RKIK
Upa-Leisi km 33,497-36,809 ja 21129 Orissaare-Leisi-Mustjala km 30,594-30,903 kergliiklustee, teekatte taastusremondi ja VK trasside ehituse omanikujärelevalveTRAM
Tartu 330 kV reservtrafo ehitustööde omanikujärelevalveElering AS
Lihula 110kV alajaamas kolme 110kV lisalahtri ehitustööde omanikujärelevalveElering AS
Lasteaia 6 ja 8 arenduspiirkonnas asuvate kinnistute ÜVK rajamise omanikujärelevalveStrantum OÜ
Tööstuse 47 kortermaja rekonstrueerimise omanikujärelevalveEratellija
Astangu 30b arendustegevuse omanikujärelevalveTallinna Vesi AS
Kivikirsi põik 5 ja 7 ÜVK rajamise omanikujärelevalveStrantum OÜ
Saku Lepiku Haljaku parkla ehitustööde tellija projektijuhtimisteenusTKM Kinnisvara/P.P. Ehitusjärelevalve
Laadi küla, Häädemeeste ÜVK rajamise omanikujärelevalveHäädemeeste VK AS
Rutja külas Õppeväljaku kinnistul asuva Kaitseliidu Viru maleva muldes angaari rekonstrueerimise omanikujärelevalveKaisteliit
Tööstuse 8//10, Kunda PVC halli püstitamise omanikujärelevalveRagn-Sells AS
Metsa tn 55, Tallinn eramu ehituse omanikujärelevalveEraarendaja
Järveküla-Jüri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve/projektijuhtimise teenusTRAM/P.P. Ehitusjärelevalve
Tagadi-Kurtna asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve/projektijuhtimise teenusTRAM/P.P. Ehitusjärelevalve
Kaitseväe Ämari linnaku esise parkla ja kergliiklustee ehitamise, teede osa omanikujärelevalveRKIK/P.P. Ehitusjärelevalve
Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 19,0 liiklusohtliku koha likvideerimise omanikujärelevalveTRAM
Elveso viadukti ehitustööde omanikujärelevalve/projektijuhtimise teenusRBE/P.P. Ehitusjärelevalve
*Tegemist on osalise tööde loeteluga
Samuti oleme teostanud erinevaid ehitusalaseid auditeid, eksperthinnanguid, ehitiste seadustamist ja kasutuslubade taotlemist ning projekteerimis- ja ehitushankeid, mida eelpool ei ole loetletud