Sisaldab vajaliku hankedokumentatsiooni koostamist (juhised pakkujale, lähteülesanne/ tehniline kirjeldus, pakkumuse vorm, lepinguprojekt), hanke päringu koostamist ehitusettevõtetele (kes on kliendi enda valitud või meie soovitatud), hankeaegsetele küsimustele vastamist, läbirääkimiste pidamist pakkujatega eduka pakkuja välja selgitamiseks, kliendi konsulteerimist lepingu sõlmimisel.