FIDIC inseneriteenus lähtub insenerkonsultantide assotsiatsioonide rahvusvahelise föderatsiooni (FIDIC) poolt kokkulepitud ühtsetest ehituslepingutest.

Punase FIDIC raamatu lepingutingimustest lähtutakse, kui teostatakse ehitus- ja inseneritöid tellija poolt antud projektlahendi alusel.

Kollase FIDIC raamatu lepingutingimustest lähtutakse, kui teostatakse ehitus- ja inseneritöid ehitustöövõtja poolt koostatava projektlahendi alusel.