Teostame hoonete tehnilise seisukorra hinnangut, mille käigus hinnatakse nii hoone kui selle tehnosüsteemide üldist seisukorda ning nende vastavust kehtivatele standarditele ja heale tavale. Anname hinnangu ehitusliku osa ja tehnosüsteemide seisundile visuaalse vaatluse ja korrashoiu dokumentatsiooni põhjal. Teostame ehitus- ja teostusdokumentatsiooni olemasolu ja nende komplektsuse kontrolli.

Anname hinnangu tegemist vajavate remondi- ja parendustööde vajaduse kohta ning hinnangu nende maksumusele.