Sisaldab kliendi esindamist antud volituste piires, kliendi huvide kaitsmist ja konsulteerimist ehitusprotsessi käigus, samuti konsulteerimist lisa- ja muudatustööde menetlemisel, finantsaktide ülevaatamist ja muid kliendipoolsest lähteülesandest tulenevaid tegevusi, mis on vajalikud kliendi poolt soovitava eesmärgi saavutamiseks.